Kurumsal Kimlik

 

Kurumsal kimlik, bir firmanın her alanda kendisini ve prestijini temsil etmesi sağlayan bir yapıdır.